Digitální model terénu / výpočet kubatur3D mračno bodů naskenovaného dna vodní nádrže


Provádíme přesné a detailní zaměření zemského povrchu 3D laserovým skenerem pro tvorbu digitálního modelu terénu, vrstevnicových plánů a výpočtů kubatur. Z naskenovaného 3D modelu mračna bodů odstraníme porosty, stavební konstrukce a jiné nežádoucí zaznamenané objekty a ze zbylých bodů vytvoříme digitální model terénu.digitální model terénu vytvořený z naskenovaných dat

3D rekonstrukce sochy Panny Marie v Drahovicích
Na křižovatce na okraji Karlových Varů ve čtvrti Drahovice stojí barokní socha z roku 1704. Pískovcová socha je přes metr vysoká a zobrazuje Pannu Marii stojící na hlavě draka obepínajícího Zemi.

 


pevnost Terezín - bastion 5

V listopadu minulého roku jsme zaměřili podzemní chodby obranného valu v pevnosti Terezín. Chodby byly poškozeny letními povodněmi a připravuje se projekt na jejich restauraci. Toto průletové video je jedním z výsledků 3D dokumentace.

nová karlovarská provozovna

od začátku roku 2014 se těšíme na Vaší návštěvu v nově otevřené provozovně v Karlových Varech v "modrém domě" na adrese:

Závodu míru 578/5

360 17 Karlovy Vary - Stará Role

kontaktní osoba:

Ing. Jiří Blažek

M +420 608 411 794


zaměření současného stavu 3D laserovým skenováním
výhody oproti klasickému zaměřování

  • rychlost - doba nutná pro zaměření stavebního objektu je díky rychlosti sběru dat laserovým skenováním až několikrát kratší
  • detailnost - laserové skenování zachytí každý viditelný detail a převede jej do virtuálního 3D modelu měřené budovy
  • přesnost - díky použití špičkové laserové skenovací techniky v kombinaci s geodetickými postupy při georeferencování jednotlivých skenů je zaručena vysoká přesnost každého detailu i celku

výsledky

  • CAD výkresy půdorysů, řezů a pohledů na fasády budovy v měřítku a dle platných norem

detailní ortofotoplány

ortofotoplán fasády kostel sv.Havla v Kuřivodech

       ortofotoplán fasády kostel sv.Havla v Kuřivodech

Syndikovat obsah